Meithrinfa Gymraeg arloesol newydd!

Yn eisiau staff ymroddgar, egniol, amyneddgar a brwdfrydig ar gyfer y swyddi canlynol i ymuno a thim y feithrinfa:

Dyddiad cau: 13/03/2017 am 12:00 gyda'r cyfweliadau i ddilyn yn fuan.
Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau.

Am fwy o wybodaeth, swydd ddisgrifiad a ffurflen gais cysylltwch Llinos Hughes, ar 01492 203398 neu rheolwr@derweneg.cymru. Lleoliad y feithrinfa: Plas Tre Marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno LL31 9HL

Nid yn unig bydd rhaid i'r rheini a benodir i'r swydd Rheolwr fod yn gwbl rugl yn y Gymraeg ond bydd angen ymroddiad llwyr i ddefnyddio'r iaith ym mhob agwedd o'r swyddi. Mae'r Gymraeg yn ddymunol ar gyfer swydd y Cogydd.

NEW INNOVATIVE WELSH NURSERY!

We require dedicated, energetic, patient and enthusiastic staff for the following posts to join our great team in the nursery:

Closing date: 13/03/2017 at 12:00 with interviews to follow shortly.
Salary: depending on experience and qualifications.

For more information, job description and application form please contact Llinos Hughes on 01492 203398 or rheolwr@derweneg.cymru. Location of the nursery Plas Tre Marl, Broad Street, Llandudno Junction LL31 9HL

Not only should those appointed as Manager be fully fluent in Welsh, but will require total commitment to use the language in all aspects of the work. Welsh is desirable for the Cook''s post.